На 27 април 2020 г. се проведе онлайн заседание на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса.

Едно от решенията, взети на въпросното заседание е: болниците да връщат или да отработват надвзетите суми от 85% от заработката през месец януари и февруари.

В условията на извънредно положение, когато се наложиха редица ограничения върху дейността на здравните заведения, това решение на Надзорния съвет на НЗОК предизвика сериозна негативна реакция сред здравните работници и обществото.

В сайта https://www.zdrave.net/, след появата на стенограмата от съвещанието, последваха убийствени и дори в някои случаи нелицеприятни коментари към Надзорния съвет като цяло и особено остри към проф. д-р Салчев – управител на Здравната каса и д-р Жени Начева – председател на Надзорния съвет и зам. министър на Министерството на здравеопазването.

В стенограмата от заседанието на Надзорния съвет ясно личи позицията на по-горе споменатите лица, че трябва да се връщат парите, които не са изработени.

Д-р Иван Маджаров – председател на Лекарския съюз, в свое изказване пред една от националните телевизии, уточни, че в Анекса към Националния здравен договор 2020/2022 г., в условията на извънредно положение, няма вписано условие да се отработват или връщат пари на НЗОК от договорените 85%.

Пред Българската национална телевизия д-р Иван Кокалов, член на Надзорния съвет от квотата на КНСБ, заявява: „Няма да се налага лекари и болници да връщат пари, получени по време на кризата от Здравната каса. Става дума за грешно тълкуване на извадка от заседанието.”

В същото време, на проведено заседание в Министерството на здравеопазването, друг член на Надзорния съвет заявява: „Лечебните заведения и индивидуалните изпълнители на медицински услуги не са получили безвъзмездно пари от касата по време на извънредното положение. В методиката не става дума за безвъзмездно даване на средства за обезщетения. Става дума единствено за авансови плащания.”

Българският лекарски съюз, след проведено съвещание, на което се е коментирала стенограмата на Надзорния съвет на НЗОК от 27 април 2020 г., взема следното решение: „Няма да позволим да бъдат връщани или удържани средства от здравните работници. В Анекса към Националния рамков договор, подписан с НЗОК, не е упоменато, че в условията на извънредно положение ще се връщат пари. В момент като този, когато всички лекари са на работните си места, когато не напускат със седмици болниците, когато всички работят в рисковани условия на работните си места, недопустимо и срамно е този въпрос да стои на дневен ред.”

Независимо от взетите решения, разнопосочните изказвания (публикувани в сайта https://www.zdrave.net/), изискват внимание от страна на работещите в здравната система.

 Поредното нелогично решение на Надзорния съвет на НЗОК може да се определи като преднамерен удар върху националната сигурност на Република България при положение, че се достигне до недоволство и масово подаване на оставки.

Да си припомним и други смехотворни, но доста сериозни моменти:

  • Г-н Борисов: „ Аз давам 50 милиона и след няколко дни още 250 милиона лева за увеличаване на заплатите системата на здравеопазването…”

Вие нищо не давате, г-н Борисов! Това са пари от здравните вноски на населението на Република България!

Не е далече и времето, когато Вие и г-н Дянков прибрахте близо 2 милиарда лева от здравните вноски на гражданите на Република България! Къде потънаха тези средства?!

  • Издадена заповед на министъра на Министерството на здравеопазването за задължително носене на медицински маски от населението в момент, когато те не бяха налични в аптечната мрежа на територията на страната ни. Съвестните служители на МВР, изпълняващи заповедта, бяха принудени да глобят над 1000 души по 1000 лева. Вие ли, г-н министър, ще погасите глобите?!
  • Съществува ли поне една такава заповед, която министърът на Здравното министерство да е издал и която да не подлежи на изменения или допълнения от страна на Националния щаб за борба с коронавируса?!

24.05.2020 г.

гр. Пловдив

 автор: Д-р Иван Арнаудов, д.м.