групата на Възраждане предлага да се проведе едно присъствено заседание на Общински съвет Варна

Общинските съветници във Варна да заработят заплатите си в периода на извънредно положение

Общинските съветници от ГЕРБ, които са управляващо мнозинство в град Варна, се опитаха да „избягат“ съвсем официално от сесиите на Общинския съвет в града. Като основание местните парламентьори посочиха епидемията от COVID-19.

Единствените несъгласни с това отново бяха групата общински съветници на Възраждане. Четиримата нейни представители – д-р Костадин КостадиновЦончо ГаневГеорги Георгиев и Николай Костадинов, които са най-голямата опозиция на управляващите в града, подготвиха предложение сесиите на общинския съвет да се провеждат онлайн.

Предложението на групата общински съветници от Възраждане е добре аргументирано с факта, че дори във ваканция, всеки общински съветник във Варна ще получава заплата и то за НЕсвършена работа и за НЕизпълнение на задълженията си. Те припомниха на Председателя на общинския съвет, че всеки общински съветник е оборудван с таблет, закупен с обществени средства, за да може да извършва дейности, свързани с обществени въпроси.

С оглед на спазване на препоръките на здравните власти има всички технически предпоставки сесиите на Общинския съвет да продължат онлайн. В община Варна работят опитни IT специалисти, които могат да обезпечат със знанията си целия процес. Така общинските съветници ще продължат да решават важни и неотложни въпроси, касаещи жителите на Община Варна.

Вероятно провокиран от искането на Възраждане, председателят на Общинския съвет обяви, че се обсъжда възможност за провеждане на онлайн сесии на Комисиите в Общинския съвет. Комисиите обаче са помощни органи и не взимат по същество крайните решения, по смисъла на административно процесуалния кодекс.

Във връзка с това групата на Възраждане предлага да се проведе едно присъствено заседание на Общинския съвет, на което да се приеме сесиите в период на извънредно положение да се провеждат онлайн. При положение че в други градове на страната заседанията на местните парламенти не са отменени и продължават да са присъствени, с взетите противоепидемични мерки това може да се случи и във Варна.

Общинските съветници на Възраждане и членовете на политическата организация ще продължават да работят в интерес на гражданите, въпреки че в настоящия момент голяма част от тях са подложени на политически репресии. Периодът на изолация очевидно се ползва за разчистване на сметки с опозицията от страна на управляващите.