Свободна съм
Мария Недялкова

Свободна съм!
Белязаха ме с духа си богомилите.
По бели пътища молитвите за нов живот разпръсквах.
Свободна съм!
Днес още чувам Крумовата правда!
А колесници бойни пак свистят в Месемврия.
Свободна съм!
Самуилови войници идват в съня ми
Да ни напомнят: Земята, по която стъпваме свещена е!
Свободна съм!
Изгаря ме жаравата на дните ми и нестинарски танц пред вас извивам.
Свободна съм!
Над Драва бойни викове се чуват още.
Над Ястребово свирят пак куршуми.
Свободна съм!
За всяка глътка въздух съм се борила,
Хайдушка песен още вените ми пари.
Свободна съм!
И опълченци пак върха щурмуват,
с вик победен Шипка им отвръща.
Свободна съм!
В мен кипи кръвта на септемврийците
За свободата взривили Любовта си млада.
Свободна съм!
Извезах с обич знамето на възрожденците.
За свободата днес отново отдала бих живота си.
Свободна съм!
А вие чувате ли като мен вика,
стаен в земята на дедите ни?
Свободни сме!
Време за Възраждане настало е!...