Вярата е съвършен Живот

Пагубната за всяка неукрепнала душа въртележка на страха, паниката и чувството на пропадане и неконтролирано раместване на съществуващите ориентири от материалния ни свят, нанася непоправими щети върху всеки от нас и върху народа ни. Тя по-скоро е стръмна спирала прилепяща все повече несигурност, съмнения и най-важното увреда на духовната ни цялост с всяко свое завъртане. Всичко това се случвало многократно преди. Човечеството помни десетки подобни масови пропадания, причинени от епидемии, войни или природни катаклизми предизвикали огромни загуби на човешки животи, разбити семейства и унищожение на цели народи, държави и дори империи. Огромна част от жертвите през тези периоди обаче, са причинени не от конкретната причина, а от съпътстващите хаос, масов страх и паника, водещи до безумие.

Точно в такива периоди Вярата ни е помагала, предпазвала и подкрепяла здравия ни разум, който е бил най-вярното оръжие срещу угрозата за заличаване на рода и народността.

Православието, както и почти всички деноминации на християнството, не ни учи да бъдем покорни слуги, молещи се в униние и отчаяние на Бог, в бездейно съзерцание на Божият Промисъл и очакване на свръхнамесата на Божията ръка в жалкия ни човешкия живот. Православието ни учи, че ние сме господари на собствения си живот. Живот, който е върховно постижение, венец, корона и неотменим дар на Създателя на всичко видимо и невидимо, от Този който винаги е бил, е, и ще бъде до и заедно с нас – собственото си Създание.

Отвръщането от Вярата всъщност ни отвръща от самия Живот. Отвръща ни не просто от духовната ни природа и съпричастието ни с Бог, но и от Разума, Любовта, Радостта. Отвръща ни от всичко, което ни прави човешки същества. Отказът или отричането от Вярата е отказ и отрицание на човешкото създание. Без Вярата, ние се превръщаме в античовеци и губим всичко съвършено, което Твореца ни е дарил, безусловно и безсрочно.

Почитта и празнуването на Възкресението не е само църковен празник и не принадлежи само на Църквата. То е почит и тържество на Живота във Вярата, на съвършената и безсмъртна природа на човешката ни същност, на Победата на Вечния Живот над мимолетната Смърт. Но само в Църквата и чрез нея, тленното ни тяло може да съпреживее божествената си същност и да заяви своята свободна воля да се причасти, да стане част, частица, припознаваща себе си в божието творение и осъзнаваща, че всичко е създадено заради нея.

От своето съзидане, светът винаги е бил арена на борбата между божествената и плътската същност на човека. Днес, изпитанието, на което отново е подложено човешката цивилизация е рунд пореден в безкрайната история на света. Някои ще оцелеят и продължат борбата, други – не.

Мили сънародници, не хулете Църквата! Тя не заразява с болести. Тя лекува и обръща душите ни с Любов към Живота и съвършенството, което ни е дадено от Бог. И в нея е пълно с грешници като всички нас. Не ги съдете, защото Църквата и Православието не съдят никой.

Много ми се иска, моля се, нашият дълговечен български народ да се съхрани и запази своята цялост, така както го е правил столетия досега. Спасението и благоденствието на Рода и Отечеството ни започва от Вярата и продължава с дружните ни усилия за единение като върховна проява на здравия разум на вярващия.

Без страх, без съмнения, без изгаряща ни паника, без тънки сметки и егоизъм, без себелюбие и гордост.

 

Христос Воскресе и всинца ни Живот безкрай донесе.

Във Вярата си пак да се оподобим.

С безценни дарове душите си да украсим.

Извечен зов ни пак зове.

Иска ли сърцето, то ще разбере.

Любов на ближния си дай.

За Бог, Отечество и Род дерзай!

 

Честито Възкресение Христово!

2020 г. от рождението на Господа Иисуса Христа.

Боян Захариев
Възраждане-София