За тези, които петнят името на отечеството ни наказанието е Смърт, смърт и пак смърт

Да се помни :

Васил Иванов Кунчев

"Днес е момента да си купите живот, който сега се продава , утре не и милиони да давате. Та тези , които покажат разписките с печата на Централния комитет, те нека живеят свободно в отечеството ни , а другите презрете и отсечете алчните им ръце желаещи властта само за да ви грабят. За такива злоупотребяващи с народните пари , наказанието е само едно Смърт , смърт и пак смърт , както гласи уставът ни. За тези, които петнят името на отечеството ни наказанието е Смърт, смърт и пак смърт. За тези , които се възползват от непросветеността на народа ни и го грабят , уж били по-умни и по-учени , а всъщност лукави и хитри наказанието е Смърт , смърт и пак смърт. За тези, които насаждат омраза между хората живеещи в нашето мило Отечество, било на етническа или верска основа, с цел докато се избивате по-между си, те да трупат богатства, наказанието е Смърт, смърт и пак смърт. За тези , които обещават много, само и само да ги изберете да в управляват, а после се отметнат от думите си, като кажат, че времената били трудни и те видите ли не предполагали че такова е положението, наказанието е конфискуване на имуществото и изгнание извън пределите на Отечеството ни, За тези, които под булото на родолюбието , градят закони, а самите те не ги спазват или пък ги използват с цел своето облагодетелстване, наказанието е Смърт, смърт и пак смърт. Това е което исках да ви кажа, надявайки се , че ще доведе борбата до край. Бъдете силни братя и не щадете силите си , нито кръвата си , защото Отечеството ни няма да припише заслугите ви другиму, нито пък ще позволи да потънат в забвение. И не забрявайте - Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме."

В. Левский