България е нетен донор на ЕС! Докога?

Всеки е чувал повтаряния до втръсване мит, че България се храни от ЕС, че единствено еврофондовете поддържат икономиката ни, и че ако не е европейското финансиране, сме едва ли не загубени. Най-интересното е, че досега никой не е подлагал това твърдение на истински критичен анализ, който да го удостовери или отхвърли. За нашите политици, анализатори и медии, това е догма, която не подлежи на доказване. Истината обаче е, че подобно схващане, издържа трудно, дори при най-елементарна проверка на фактите.

В последните месеци, единствено Възраждане поставя въпроса за съотношението на получените средства по Оперативни програми (ОП) и Кохезионни фондове (КФ) и внесените средства от България в бюджета на Европейския съюз.

Данните за последните години са стряскащи. По информация от Министерство на финансите за наблюдаваните от нея ОП и КФ за преговорния период 2014 - 2020 година, България е усвоила само 25% от отпуснатите 7.5 млрд. евро по двете програми или близо 1.9 млрд. евро. От друга страна, в качеството ни на страна членка на ЕС, като годишна вноска досега сме дали близо 2.4 млрд. евро в бюджета на съюза.

Иначе казано: ние сме нетен донор на европейския бюджет с близо 500 милиона евро за периода 2014 до 2018 г. включително.

Друга сериозна пречка по пълноценното усвояване на европейските средства, освен липсата на административен капацитет се явява и мащабната корупция в практически всички ведомства, които се занимават с тази материя. Възраждане нееднократно алармира, че изоставаме сериозно с темпа на кандидатстване по определени мерки за финансиране, както и че администрацията умишлено задържа проекти на определени бенефициенти с една едничка цел, да прокара такива, от които лесно може да се укриват средства, чрез фиктивни дейности.

Успех по усвояването на евросредства се наблюдава единствено по програми за финансирането на циганите. Не е трудно да се досетим с каква цел. Обществена тайна от години е, че така завоалирано се осигуряват гласове по време на избори за управляващите. Там, похарчените средства са близо 70 милиона лева. Друго интересно перо, където имаме почти 100 процента усвояване е за закупуване на супер луксозни джипове за МВР и други държавни ведомства. Интересно, кой ли кара тези джипове, след като всички знаем колко окаян е автопарка на родната полиция.

Немалък проблем, чрез който изтичат обратно към ЕС вече получени средства е и нанасянето на финансови корекции по различни проекти от одитиращите органи на Европейския съюз. Те не се отчитат в статистиката, но съставляват приблизително около 5% от получените суми. Тези стотици милиони евро се плащат от бюджета на държавата, т.е. от обикновените данъкоплатци, заради грешки в администрацията или, поради неправилно изразходвани средства от усвоилите парите. Което говори за недостатъчно добър контрол от същата тази администрация. Така стигаме до пълния абсурд, наказаните да бъдат обикновените българи, а не виновните за това.

Моментът е решаващ. Остава по-малко от година до края на този преговорен период, а трябва да се навакса усвояването на договорените за него 15 милиарда лева. Видимата липса на мобилизация в екипа на управляващите обаче, заплашва да доведе държавата ни до пълен провал и в това отношение.

България повече не може да си позволи лукса да губи пари!

Говорим не повече, ни по-малко за истинско престъпление срещу нацията и държавата ни. Да имаш договорени и отпуснати близо 15 милиарда лева, които със сумите по ЕЗФРСР (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони) стават близо 20 милиарда, а да нямаш капацитет и административен ресурс да ги усвоиш, е сравнимо само и единствено с национално предателство. 

Позицията на Възраждане е, че това некомпетентно управление трябва да подаде незабавна оставка, след като загуби предстоящите евроизбори, за да може страната ни да навакса сроковете и проектите по настоящия договорен период и да не изгубим така нужните за икономиката ни пари по съответните програми и фондове.

Владимир Павлов
Автор: Владимир Павлов
Владимир Павлов е строителен инженер, специализирал наказателно и административно право, оперативни програми и кохезионни фондове, доктор по икономика, предприемач и анализатор. Основен икономически експерт на Възраждане, на 43 години, женен, с четири деца и едно внуче. Родом от Враца, живее и работи в Бургас.